Đơn hàng từ 45K
Còn 5594 ngày 1:17
Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
+ Xem thêm
Copy mã
Đơn hàng từ 45K
Còn 5594 ngày 1:17
Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
+ Xem thêm
Copy mã
Thành viên mới Beauty Club
Còn 5594 ngày 1:17
Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
+ Xem thêm
Copy mã
giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee
Còn 4 ngày 23:2
Mã T9BANMOI30K giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/09/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.
+ Xem thêm
Copy mã
Mã áp dụng trên app cho mua Vé tham quan
Còn 4 ngày 23:2
Mã áp dụng trên app cho mua Vé tham quan. Nhập mã SPPVTQ9 Giảm 10% tối đa 100.000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 30/09/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
+ Xem thêm
Copy mã
Mã áp dụng trên app cho đặt Vé xe khách
Còn 4 ngày 23:2
Mã áp dụng trên app cho đặt Vé xe khách. Nhập mã SPPVX9 Giảm 10% tối đa 50.000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 30/09/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
+ Xem thêm
Copy mã
Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau
Còn 4 ngày 23:2
Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDHT9 Giảm tối đa 10.000Đ cho đơn từ 600.000Đ. HSD: 30/09/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
+ Xem thêm
Copy mã
Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau
Còn 4 ngày 23:2
Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDHT9A Giảm tối đa 15.000Đ cho đơn từ 1.500.000Đ. HSD: 30/09/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
+ Xem thêm
Copy mã
Nhập mã ELACER9 giảm 10% tối đa 1800000 cho đơn từ 18000000
Còn 4 ngày 23:2
Nhập mã ELACER9 giảm 10% tối đa 1800000 cho đơn từ 18000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/09/2022 23:59. Số lượng có hạn!
+ Xem thêm
Copy mã
Đơn hàng từ 45K
Còn 4 ngày 23:2
Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng:Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop và người dùng nhất định. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
+ Xem thêm
Copy mã
Mã áp dụng trên app cho đặt Phòng khách sạn
Còn 4 ngày 23:2
Mã áp dụng trên app cho đặt Phòng khách sạn. Nhập mã SPPHOTEL9 Giảm 15% tối đa 50.000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 30/09/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.
+ Xem thêm
Copy mã
Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần
Còn 4 ngày 23:2
Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Ngoại trừ Giao hàng tiết kiệm Hình thức thanh toán: Tất cả Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 00:00 ngày 03/09/2022 đến 23:59 ngày 30/09/2022
+ Xem thêm
Copy mã
Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần
Còn 4 ngày 23:2
Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
+ Xem thêm
Copy mã
giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 80K trên ứng dụng Shopee
Còn 4 ngày 23:2
Mã SPPP3SEPMBS80K giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 80K trên ứng dụng Shopee. HSD: 30/09/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
+ Xem thêm
Copy mã
giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee
Còn 4 ngày 23:2
Mã SPPP3SEPMBS50K giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 30/09/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
+ Xem thêm
Copy mã
giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee
Còn 4 ngày 23:2
Mã SPPP3SEPGMV50K giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 30/09/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
+ Xem thêm
Copy mã
Nhập mã ELSD22 giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000
Còn 4 ngày 23:2
Nhập mã ELSD22 giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/09/2022 23:59. Số lượng có hạn!
+ Xem thêm
Copy mã
Đơn hàng từ 99K
Còn 4 ngày 23:2
Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng:Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop và người dùng nhất định. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
+ Xem thêm
Copy mã

Mã giảm giá Shopee là gì?

Mã giảm giá Shopee là một đoạn mã code chứa một dãy chữ số hoặc ký tự. Mã này được tạo ra nhằm giúp người mua hàng có thể sử dụng trong quá trình mua sắm đặt hàng trên Shopee.

Khi sử dụng các đoạn mã này, người mua sẽ được áp dụng thêm các ưu đãi bên cạnh ưu đãi về giá hoặc quà tặng mà Shopee đang hiển thị. Thông thường, các loại mã giảm giá sẽ ưu đãi về giá bán, phí vận chuyển hoặc hoàn tiền.

Tìm kiếm mã giảm giá Shopee như thế nào?

Kiếm được mã giảm giá Shopee không phải là điều dễ dàng bởi các mã này rất hạn chế và tốn thời gian để tìm kiếm. Thế nhưng giờ đây, mọi việc đã trở nên đơn giản hơn khi bạn truy cập vào Reviewtietkiem.com để lấy được mã giảm giá một cách nhanh chóng.

ReviewTietKiem có hệ thống tự tìm kiếm và cập nhật mã giảm giá thông minh, có thể giúp người tiêu dùng tìm được mã giảm giá đúng với nhu cầu. Chỉ cần lưu lại website reviewtietkiem.com, truy cập vào những lúc bạn có nhu cầu mua sắm, kiểm tra ngành hàng và chọn mã trước khi mua hàng.

Bạn cũng có thể chia sẻ mã khuyến mãi với chúng tôi nếu chưa cần dùng đến, để giúp những người khác có cơ hội tìm kiếm voucher Shopee và mua sản phẩm với giá tốt tại Shopee nhé!

Hướng dẫn nhập mã giảm giá, mã khuyến mãi Shopee

Cũng giống như cách áp dụng mã giảm giá ở Tiki hay Lazada, mã giảm giá hoặc mã khuyến mãi Shopee được nhập tại bước thanh toán. Người tiêu dùng mua hàng trên website hay ứng dụng Shopee thì bước nhập mã giảm giá, mã khuyến mãi hay voucher Shopee đều như nhau. Cụ thể như sau:

Bước 1: Bạn vào phần giỏ hàng, chọn sản phẩm muốn mua sau đó click nút MUA HÀNG

tìm kiếm mã giảm giá shopee

Bước 2: Kéo xuống phía dưới một chút bạn sẽ thấy ô nhập mã. Tại đây bạn sẽ nhập mã giảm giá, mã khuyến mãi mà bạn thu thập được. Sau đó nhấn ĐẶT HÀNG, cuối cùng là chọn địa chỉ giao hàng và hình thức thanh toán.

cách sử dụng mã giảm giá Shopee

Sau khi nhập mã giảm giá, khuyến mãi Shopee thành công thì bạn sẽ nhìn thấy phần tiền thanh toán được giảm.

Một số lưu ý khi áp dụng mã giảm giá Shopee

Đọc kỹ chính sách và điều kiện sử dụng mã Shopee

Mỗi mã giảm giá hay khuyến mãi đều đi kèm với các điều kiện áp dụng. Để tránh mất thời gian tìm hiểu thì bạn có thể xem phần mô tả trên ReviewTietKiem dưới mỗi mã sẽ có phần nội dung này.

Trong đó sẽ có các thông tin như: Thời gian sử dụng, điều kiện sử dụng, ưu đãi đối với ngành hàng nào,… Bạn cần phải đáp ứng các điều kiện đó thì mã giảm giá mới được áp dụng.

Mã có số lượng và thời hạn hết nhanh

Mã giảm giá Shoppe có số lượng, thời gian áp dụng hạn chế, nên cần sử dụng sớm nhất để không phải bỏ lỡ.

Hy vọng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn tìm kiếm mã giảm giá Shopee một cách dễ dàng và mua được sản phẩm với giá tốt nhất. Đừng quên truy cập vào ReviewTietKiem để tìm kiếm những mã giảm giá, mã khuyến mãi hay voucher Shopee mới nhất nhé!

Liên hệ: 0935373376


Bài viết liên quan

Mã giảm giá SHOPEE mới nhất 2022

Mã giảm giá SHOPEE mới nhất 2022

Mã giảm giá LAZADA mới nhất 2022

Mã giảm giá LAZADA mới nhất 2022

Mã giảm giá TIKI

Mã giảm giá TIKI